Vælg en side

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Service

Waiteer tilbyder via sin app en platform, som giver dig (brugeren) adgang til indkøb af fødevarer via app’en hos udvalgte samarbejdsrestauranter til Waiteer (”Samarbejdsrestaurant”).

Ordre

Brugeren afgiver sin ordre via app’en. Brugerens ordre udgør et bindende tilbud til Samarbejdsrestauranten. Ved Samarbejdsrestaurantens accept af ordren foreligger der en bindende aftale mellem brugeren og Samarbejdsrestauranten. Waiteer agerer på egne vegne, og er kun formidler af salget.

Levering

Levering sker til adressen angivet af brugeren i ordren. Leveringstidspunkter eller afhentningstidspunkter angivet af Waiteer er angivet som estimater, og udgør ikke eksakte tidspunkter.

Betaling

Betalingen foretages via MobilePay. Waiteer indsamler betaling på vegne af den relevante Samarbejdsrestaurant. Brugerens betalingsforpligtelse indtræder ved placering af sin ordre via app’en. Betaling trækkes fra brugerens kreditkort ved levering. Brugeren har opfyldt sin betalingsforpligtelse når brugeren har betalt købesummen til Waiteer.

Priser

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Der tages forbehold for ændringer.

Ansvarsfraskrivelse

Waiteer er ikke sælger af de produkter, som købes via app’en, og påtager sig ikke noget ansvar for disse produkter. Waiteer fraskriver sig udtrykkeligt – og i det omfang det er lovligt tilladt – ethvert ansvar for det købte produkt, og garanterer ikke for en tilfredsstillende kvalitet af det købte. Waiteer er ikke ansvarlige for brugerens tab eller følgeskader. Brugerens krav, herunder erstatningskrav skal derfor rettes mod den relevante Samarbejdsrestaurant, hvor produktet er købt. Denne ansvarsfraskrivelse påvirker ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen over for den respektive Samarbejdsrestaurant.

Såfremt Waiteer måtte blive fundet ansvarlige trods ovenstående afsnit, er Waiteers ansvar over for brugeren eller nogen tredjemand (uanset om kravet udspringer af kontrakt, af uagtsomhed eller som følge af et objektivt ansvar) begrænset til det største af (i) den samlede betaling, som brugeren har betalt via app’en for det mangelfulde produkt eller (ii) DKK 1.000.

Reklamationsret

Din reklamation skal rettes mod Samarbejdsrestauranten, som er sælger af produktet.

Ændringer

Waiteer er berettiget til at opdatere disse handelsbetingelser til enhver tid, således at ændringer træder i kraft ved brugerens næste køb via app’en eller efter 30 dage fra ændringstidspunktet, afhængig af hvad der sker først.

Overdragelse

Waiteer skal være berettiget til at overdrage alle eller dele af sine rettigheder og forpligtelser uden samtykke fra brugeren.

Brugeren skal ikke være berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser under disse handelsbetingelser uden særskilt skriftligt samtykke fra Waiteer.
Immaterielle rettigheder

Medmindre andre fremgår, tilhører samtlige immaterielle rettigheder, som relaterer sig til Waiteers app og hjemmeside, enten Waiteer eller licensgivere til Waiteer.
Disse handelsbetingelser tillægger ikke nogen immaterielle rettigheder til brugeren.
Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser er omfattet af dansk ret. Såfremt brugeren er erhvervsdrivende, skal eventuelle tvister afgøres ved retten i Aalborg.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med Waiteer ApS, er det nødvendigt at du giver os følgende oplysninger om dig:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail
adresse

Den dataansvarlige for disse oplysninger er Waiteer ApS, CVR-nr. 38220047, Bakkevænget 10, 9000 Aalborg. Vi kan kontaktes via e-mail support@waiteer.com.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at facilitere kontakten mellem dig og Samarbejdsrestauranten du bestiller fødevarer hos, samt levere disse fødevarer. Denne behandling sker således med henblik på at opfylde en aftale med dig, og har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger opbevares hos Waiteer ApS i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Denne opbevaring finder sted, fordi vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i fem år ifølge bogføringslovens § 10. Denne opbevaring har hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysningerne som du afgiver, vil kunne videregives til vores Samarbejdsrestauranter i det omfang det er nødvendigt for at levere de fødevarer, som du har bestilt. Derudover vil oplysningerne blive videregivet til vores IT-leverandører, hvor oplysningerne bliver lagret. Endeligt vil oplysningerne blive videregivet til offentlige myndigheder (fx SKAT), i det omfang lovgivningen kræver dette.

Oplysninger afgivet til Waiteer ApS sælges på ingen måde videre til tredjemand. Vi registrerer ingen følsomme personoplysninger. Oplysninger du giver til Waiteer ApS overføres ikke til lande uden for EU/EØS. Waiteer ApS benytter ikke profilering eller automatiske afgørelser.
Som registreret hos Waiteer ApS har du ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, og få berigtiget disse hvis de er forkerte. I visse tilfælde, kan du også have ret til at få slettet personoplysninger om dig, få begrænset behandlingen af disse oplysninger eller anmode om dataportabilitet. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Waiteer ApS via e-mail support@waiteer.com.

Du har derudover ret til at klage over Waiteer ApS’ behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Dette kan gøres via Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk eller ved at skrive en e-mail til dt@datatilsynet.dk.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet eller vores app ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller eksempelvis en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.
På www.waiteer.com og app’en Waiteer anvendes cookies med det formål at optimere websitet/app og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies fra din computer. Hvordan du gør dette, kan du læse mere om her: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies.
Logstatistik

Vi bruger en logstatistik paå www.waiteer.com/appen Waiteer hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet/app det forlades mv.